....... .... ........

....... .... ........


Бесплатная доставка от 3 500 рублей. Простой возврат до 60 дней.
רבי יצחק לוריא הידוע כאר"י או אריז״ל ולד בירושלים בשנת 1534, בחייו הקצרים הוא השפיע רבות על הלמידה והפיתוח של הקבלה. אף אחד נכון להיום לא מעז להפריך או לסתור את תורתו.רמת הידע שלו והגילוי הם עדיין הרבה מעל להבנה האפשרית של מרבית האנשים.הוא היה מלא בתורה כרמון, בקי בשיחת אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים. מכיר בחכמת הפרצוף. יודע בכל מעשי בני אדם שעשו, ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם, טרם יוציאום מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ. יודע בחכמת הגלגול, מי חדש, ומי ישן. יודע בשלהבת הנר, ולהבת אש, דברים נפלאים. מסתכל וצופה בעיניו, נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים. ומתעסק עמהם בחכמת האמת, מכיר בריח האדם כל מעשיו, וכל החכמות הנזכרים, היו אצלו כמונחים בחיקו, בכל עת שירצה.......
Вес: 362 г
Ширина упаковки: 152 мм
Высота упаковки: 229 мм
Глубина упаковки: 12 мм
Обложка: Мягкая обложка
Производство:

Похожие товары